Niinkutsuttu Karisman linja VA-liitossa on tähän saakka ollut sitä että Karisma haluaa määrätä liiton luottamuselinten kokoonpanon kokonaisuudessaan. Mitään aatteellista linjaahan Karisman linja ei todellisuudessa tarkoita, vaan kyse on teknisistä toimenpiteistä kuten hänen haluamistaan vaalituloksista. Junttalinja.

 

Minun mielestäni Petri Karisman 'linja' ei ole toimiva, sillä enimmät Karisman listalta valitut luottamushenkilöt on havaittu aika työkyvyttömiksi. Havaintojeni mukaan Karisman johtaman liittohallinnon henkilöistä suurin osa ei ole saanut liitossa tehtyä mitään järkevää itse. Liiton toiminnasta ei ole jäljellä juuri muuta kuin vain ontot kuoret.

Petri Karisman väitteestä että Karisman linja olisi riidaton, sanon että riidattomuus on yhtäältä näennäistä ja toisaalta sokeaa kuuliaisuutta johtajalle.

Näkemykseni on, että vapaa-ajattelijoiden toimintaa ja julkisia esiintymisiä koskevaa tarpeellista pohdintaa ei Karisman toimielimissä voi edes toteutua, sillä Karisma vaatii väärää riidattomuutta ja tosiasiassa sokeaa kuuliaisuutta. Karisman ylläpitämä niinkutsuttu riidattomuus näyttää hyvin samalta kuin eräiden uskonnollisten yhdyskuntien pakotettu sisäinen harmonia.
 

 

Kim Sjöström