Eräs syy miksi avioliittolakiäänestyksen jälkeen muutaman päivän ajan monet tuhannet erosivat kirkosta:

Kirkko ja uskovaiset olivat onnistuneet uskottelemaan näillekin ihmisille että kirkolla on valtaa avioliittolainsäädäntöä koskien.

Kun moni ihminen näki että kirkko ja uskovaiset eivät onnistuneetkaan pitämään avioliittolakia uskonnollisissa kahleissaan, he tajusivat että kirkko ei olekaan niin mahtava kuin teokraatit olivat yrittäneet uskotella, ja he rohkaistuivat irtautumaan kirkosta. Erosivat.

 

Siviiliavioliittoon menevät ihmiset menevät juuri siviiliavioliittoon nimenomaan siksi että eivät halua kirkon olevan mitenkään mukana juuri heidän vihkimisessään. Me tiedämme että todellisuudessa avioliittolakiäänestys koski siviiliavioliittoja, joihin kirkolla ja uskonnolla ei pidäkään olla mitään sanomista.

Mutta moni ihminen ei sitä tiennyt ja uskovaiset olivat ne kaikki monet kuukaudet ja jopa vuodet ennen avioliittolakiäänestystä yrittäneet uskotella että kirkolla pitää olla valta muutosehdotuksen kohteena oleviin siviiliavioliittoihinkin. Esimerkiksi, kirkkomieliset ja uskovaiset kansanedustajat olivat teokraattisessa hengessä kutsuneet piispoja ja muita kirkonmiehiä eduskunnan valiokuntaan vaikuttamaan avioliittolainsäädännön tähänkin valmisteluun, kirkkomieliset teokraatit olivat propagandassaan ja vieläpä tätä lainmuutosta koskevissa eduskuntapuheenvuoroissaan puhuneet paljon teologisista asioista, uskonnon perinteistä, kirkon avioliittokäsityksestä jne. Luterilaisen kirkon virallinen kanta oli lainmuutosta vastustava. Eduskunnan lakivaliokunnassa kirkon virallisen kannan ('kirkko haluaa pitää kaikki avioliitot miehen ja naisen välisinä') kävi kertomassa luterilaisten Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo ja moni muu kirkkoruhtinas ja uskovainen säesti tätä. He eivät virallisessa kannassaan rajoittuneet kirkkovihkimisten ehtoihin, vaan yrittivät määräillä myös siviiliavioliittoja. Nämä teokraatit suorastaan tuputtivat uskonnollisia oppeja ja kirkonmiehiä esille kun kyse oli siviiliavioliittoa koskevasta lainmuutoksesta. Niinpä he olivat saaneet monet ihmiset kuvittelemaan että kirkolla olisi valta kaikkien avioliittoasioiden ylitse.

Teokraatit onnistuivat liiankin hyvin, -hyvin nimenomaan uskonnottomien edunvalvojien kannalta: manattuaan noin paljon jumaluutta, pyhyyttä, kirkkoa ja uskontoa oman kantansa taakse, moni ihminen sitten huomasikin uskovaisten kannan hävitessä äänestyksen, että kirkko on tavoitellut valtaa joka ei sille kuulu. Moni ihminen siirtyy ikään kuin vaistonvaraisestikin 'voittajien puolelle', ihan yleensäkin riitatilanteiden ratkettua. Äänestys oli se näyttö, jonka takia moni kirkon puolipakkojäsen havaitsi että kirkkomieliset ja kirkko ovat tavoitelleet nyt äänestyksessä hävinnyttä teokratiaa - ja hävinneet.

Konservatiivit uskovaiset pettyivät kirkonmiestensä epäonnistumiseen ja heitä erosi. Vähintäänkin alitajunnassaan he mieltävät että heidän jumalansa ei ole tuon kirkon puolella.

Vapaamielisempiä kirkon jäseniä erosi kun eivät halua leimautua häviäjän puolelle.