Suomessa on rikoslaissa yhäkin se aika ongelmalliseksi koettu rangaistussäännös, jossa on säädetty rikokseksi häiritä kirkkoihin ja uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien uskovaisten pyhinä pitämien asioiden nk uskonrauhaa.

Tämän motiiviksi on lainkohtaa perusteltaessa esitetty näiden uskovaisten tunteiden suojelu, ja jottei yhteiskuntarauha järkkyisi. Eli lainkohdan perustelijat kokevat että on olemassa uhka että liian moni uskovainen riehaantuisi.

Tämä perustelu nostaa esille kysymyksen, hyvin oleellisen kysymyksen:  millaisia ovat uskovaiset ihmiset ?

Kokevatko uskovaiset ihmiset että he riehaantuvat niin että tekosillaan sitten järkyttäisivät yhteiskuntarauhaa niin vakavasti ?

 

Minä vastustan uskonrauhan rikkomisen kriminalisointia. Kyseinen pykälä tulee kumota laista pois.

Jumalia ja uskontoja pitää saada pilkata ilman maallisen rangaistuksen uhkaa.

 

Minä tuen kansalaisaloitetta

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1066

 

 

Uskonvapaus2015kansalaisaloiteUskonrauha

Tässä kuvassa näkyy www.uskonvapaus2015.fi -sivustolla Kansalaisaloitetta julkisesti kannattavat ehdokkaat Helsingin vaalipiirissä ja parissa muussa maakunnassa. Kuva otettu tilanteesta 9.2.2015.