Kannatan sitkeästi ja johdonmukaisesti perintöveron kumoamista lainsäädännöstä.

Perintövero on kohtuuttoman usein vero, jonka maksamiseen ei ole rahaa. Perintö on hyvin usein jotakin hankalasti tai viiveellä rahaksi muutettavaa. Vainajan esineistöä ja/tai kiinteistöä ja/tai asunto. Tai yritys joka työllistää ihmisiä. Veron periminen omistajan kuolemasta on kovin usein kohtuuton suonenisku elatusta tuottavalle yritystoiminnalle ja/tai isoja rahoja vailla oleville perillisille.

Minun mielestäni on eettisesti erittäin huonoa verottaa nimenomaan ihmisten kuolemia. Pidän inhottavana, että juuri kuolemantapaus laukaisee verovelvollisuuden. Minusta kuolinvero on väärin, siis veron periminen kuolemisesta. Kuolintapausvero. Vähän niin kuin henkiraha.

 

Ajattelen niin, että perintönä tulleen omaisuuden tai sen osan realisoinnista saatavan luovutusvoiton verottaminen yleisesti ottaen tuottaisi valtiolle ainakin saman verran verotuottoja, mutta inhimillisemmin - ja perilliset voivat varautua sen maksamiseen paljon suunnitellummin ja ennakoiden.

Näen tämän tärkeänä ihmisarvon kunnioittamisen periaatteena. Että kuolemisesta ei veroteta, vaan verovelvollisia ahdinkoon ajamatta vasta silloin kun perintöä realisoituu likvidiksi rahaksi.

 

Sukututkijana minulla on myös ainakin vähäsen tunteenomaista myönteistä suhtautumista sukuperintöihin. Vierastan jopa tunteenomaisesti sitä että suvun jokin perintö katoaisi tai tuhoutuisi sen takia että perillisiä kohtaa perintövero jota he tai joku heistä eivät esimerkiksi sillä hetkellä kykene maksamaan.

Olen kokenut monien ihmisten haluavan pitää sukunsa ja jälkeläisilleenkin omistuksessa jotakin suvun perintöä, jonkin maapaikan tai jonkin perintöesineen, ilman että edes ajattelisivat sille rahallista arvoa.

 

 

Jälkikirjoitus 16.3.2015:  Kokoomus on kellokkaittensa puheenvuoroilla ilmaissut, että vastustavat perintöveron lopettamista. Kokoomus siis haluaa jatkaa veron perimisiä kuolemantapauksista, haluavat jatkaa verottamista surevilta omaisilta sen johdosta että nämä ovat menettäneet kuoleman kautta perheenjäsenensä. Kokoomuslaiset kellokkaat eivät halua säästäväisten ihmisten perintöjen siirtyvän verottomina näiden jälkeläisille, vaan juuri sitä tilannetta (eli kuolemantapausta) haluavat käyttää jotta verottajalle menisi yhä enemmän yksityistä omaisuutta. Kokoomuslaiset kellokkaat, sosialisteille tyypillisellä tavalla, perustelevat nykyään  perintöveroa puoltavaa kantaansa sillä tavoin kuin kateelliset tyypillisesti verotusta perustelevat. Kun kokoomuslainen kellokas huomaa, että joku toinen voi saada isomman perinnön kuin kyseinen kokoomuslainen itse saa, niin kokoomuslainen niljake haluaa että sitä paremminvoivaa ainakin verotettaisiin raskaammin siitä. Kateellisuus on siis pesiytynyt Kokoomukseen.

Liberaalinen puolue jatkaa edelleen johdonmukaisesti tavoitelinjalla että perintöverotus lopetetaan. Liberaalisen puolueen mielestä yksityinen omistusoikeus on tärkeää.

- Liberaalinen puolue näkee yksityisen omistusoikeuden turvaamisen tärkeämpänä kuin tuo sosialistishenkiseksi muuntunut Kokoomus näkee.