Minä vastustan kaikkea uskonnollista vallankäyttöä.

Niinpä nykyisellään minulle ovat varsin vastenmielisiä esimerkiksi Kokoomus ja Kepu. Uskonnolliseen oikeistoon kuuluvia puolueita, jotka pönkittävät kirkon ylivaltaa maallisista ihmisistä.

YLEn julkistamien, sen vaalikoneessaan ehdokkailta keräämien vastausten mukaan:

Kepun asettamista eduskuntavaaliehdokkaista on uskonnollisiin yhteisöihin ja kirkkoihin kuulumattomia vain noin 3% (eli mikroskooppisen vähän)! Oikeastaan juuri kenelläkään Kepun uskonnottomista ehdokkaista ei ole läpimenon mahdollisuutta, näyttävät olevan täyte-ehdokkaita ja verrattain tuntemattomia.

Kokoomuksen asettamista eduskuntavaaliehdokkaista on uskonnollisiin yhteisöihin ja kirkkoihin kuulumattomia vain noin 5% (eli osuus on mikroskooppisen vähäinen ja läpimenon mahdollisuudet ovat jotakuinkin olemattomat Kokoomuksen monien aina kirkkoon kuuluvien ehdokkaiden rinnalla).

Esimerkiksi Kokoomuksen kaikki Helsingin-ehdokkaat on saatu kartoitettua. Uskontoonsitoutumisprosentti on heillä hyvin korkea. Hetemaj kuuluu omaan uskonnolliseen yhdyskuntaansa ja juutalaiseksi tiedetty Zyskowicz omaansa, ja jotakuinkin kaikki muut Kokoomuksen Helsingin ehdokkaat ovat sitoutuneita kristittyjä. Yli 90% eli melkein kaikki Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaat kuuluvat luterilaiseen kirkkoon. Onkin selkeästi näkyvillä että Kokoomus on suuren luterilaisen kirkon omia puolueita, käytännössä täysin luterilaisen kirkon jäseninä olevien vallassa. Käytännössä kaikki Kokoomuksen sellaiset ehdokkaat joilla tunnettuisuutensa ansiosta on todelliset mahdollisuudet läpimenoon, ovat luterilaisen kirkon kristittyjä (paitsi tietty Zyskowicz, joka on hyvin vankasti erään muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsenenä).

Yksikään Kokoomuksen Helsingin ehdokkaista ei tiettävästi ole toiminut missään uskonnottomien järjestössä. He ovat niin kirkollisia. Onkin turha odottaa että Kokoomuksen tulevistakaan helsinkiläisistäkään kansanedustajista yksikään edes tuntisi uskonnottomien yhdenvertaisuuden konkreettisia tarpeita ja ihan turha odottaa että tekisivät mitään uskonnottomien hyväksi.

 

Voisi ajatella, että vaikka maaseutuvaalipiirien kokoomuslaiset ovat uskovaisia, niin Helsingissä olisi Kokoomuksessakin uskonnottomia kansanedustajia. Ja katin kontit. Todellisuudessa Kokoomus on niin luterilaisen kirkon jäsenten hallussa oleva puolue, että ei ole edes Helsingissä päästänyt juurikaan uskonnottomia edes ehdokkaiksi, eikä Helsingistäkään ole uskonnotonta kokoomuslaista kansanedustajaa nykyisessä eduskunnassa, eikä ehdokasasetelmasta päätellen tule kokoomuksesta olemaan tulevassakaan eduskunnassa.

 

Näyttää siltä että ihmiset hyvin harvoin edes huomaavat, että kokoomuslaiset kansanedustajat ovat noin sitoutuneita kirkkoon. Yli 90% on luterilaisen kirkon jäseniä. Kannattaa katsa näitä selviä lukuja, niin asia näkyykin paljon konkreettisempana. Vain läpimenijoiksi epätodennäköisimpiä, vain 5% ehdokkaista Kokoomuksessa on uskonnottomia, eikä kukaan edes heistä omaa kokemusta uskonnottomien edunvalvonnasta.

 

Kokoomuksen ehdokasjoukon ja porvariäänestäjien välillä on valtava dissonanssi.

 

 

Kim Sjöström

269, Helsingin vaalipiiri, Liberaalisen puolueen ehdokas

 

 

 

 

Jälkikirjoitus 12.4.2015:

Professori Markku Niemivirta on tutkinut faktorianalyysillä ja eräillä muilla analyyttisillä työvälineillä muun muassa Kokoomuksen positiota uskonnonvapaus-vaalikoneen perusteella. Niemivirta sanoo oleellisesti samaa: Kokoomus on uskonnonvapausasioissa 'yllättävän' konservatiivi puolue. Kirkkomielinen. Kokoomus kuuluu uskonnolliseen oikeistoon, Niemivirran tuloksista päätellen:

http://blogs.helsinki.fi/niemivir/?p=334

"Kokoomus näyttäytyy varsin konservatiivisena puolueena, jota sopii jo hieman ihmetelläkin."

"Kokoomuksen vastaajat sijoittuvat pääosin ... Konservatiiveihin, joten tämän () vastaajajoukon perusteella liberaalit arvot ovat varsin vähäisessä määrin edustettuna puolueessa (= Kokoomuksessa)."

"......Kokoomuksen – laimea vastausinto ()  laskelmoitua varovaisuutta viime kuukausien kompuroinnin jälkeen....  osalta vaalikoneaineistossa nyt edustettuna olevat näkemykset eivät erityisesti mairittele – olettaen, että katsomusten tasa-arvo ja vapaus edustaisivat näiden puolueiden (= Kokoomuksenkin) arvoja – joten pätevämpien päätelmien vuoksi edustavampi osallistuminen olisi suotavaa.   Ehkä ne nimekkäämmätkin poliitikot voisivat aktivoitua ja uhrata viisi minuuttia kiireisestä aikataulustaan oman näkemyksensä julkistamiseksi. Avoimuuden nimissä (ring a bell?). Muissa vaalikoneissa kun ei arvokysymyksiä juuri ole käsitelty."

Alleviivata kannattaa: "Kokoomus näyttäytyy varsin konservatiivisena puolueena, jota sopii jo hieman ihmetelläkin."