Kun kerää puolueidensisäisiä enemmistöjä kartoittavia tietoja eri vaalikoneista, näyttää lupaukset olevan enemmän sen suuntaiset, että poikien ympärileikkaus tosiaankin saataisiin kielletyksi.

Mutta iso kysymys on, muodostuuko tämä myös taas sellaiseksi asiaksi jossa monien puolueiden mädättäjät painostavat tai kääntävät kanssaedustajiensa päitä niin kuin esimerkiksi pakkoruotsiäänestyksessä kävi.

 

Mädännäisyyden toteuttajillahan on juuri tämäntyyppisissä kysymyksissä kovaa taipumusta korruptoida ja saada aikaan iso ero tekojen ja aiempien sanojen välille. Uumoilen lisäksi, että mädättämistä tapahtuu paljolti samoissa puolueissa ja paljolti samojen valtaakäyttävien mädättäjien tekemänä tässäkin poikien ympärileikkausasiassa kuin tapahtui pakkoruotsiasiassa.

 

Itse olen pakkoruotsia vastaan ja vastustan poikien ympärileikkauksia.

 

Uskonto ei saa olla minkäänlainen oikeutus tehdä jotakin lapsen kudoksille, eivät myöskään perinteet. Johan poikien ympärileikkaus nykyäänkin on laissa pahoinpitelynä rangaistavaksi säädetty, mutta maassamme jotkut häpeällisessä jamassa olevat tuomioistuimet eivät sitä lakia suostu noudattamaan, vaan ratkaisuillaan myöntävät joillekin uskonnollisia etuoikeuksia. Uskonto ei saa muodostaa etuoikeuksia, esimerkiksi rikoksia ei pidä saada anteeksi uskonnollisin perustein.