Viime päivinä mediassa olleista puheenvuoroista, kuten

http://blogit.hs.fi/perassahiihtaja/2015/03/28/onko-elakelaiset-unohdettu/

sekä esimerkiksi valtavaa eläkettä nostavan konservatiivivaikuttajan Raimo Ilaskiven toistamista eläkevaatimuksista

sain virikkeen selostaa omia ja puolueemme näkemyksiä aiheesta vaatimukset korottaa eläkkeitä.

 

Meillä Liberaalisessa puolueessa keskitytään kyllä aika paljon nimenomaan nuorten sukupolvien asioiden kuntoonsaattamiseen.
Pidämme tärkeinä ja kannustettavina taloudellista toimeliaisuutta, yritteliäisyyttä, kunkin tekemää itsensä kehittämistä, oma-aloitteisuutta, vapaamielisyyttä ja yleensäkin aktiivisuutta.
Näemme tärkeäksi turvata aktiivisessa iässä ja elämänvaiheessa olevien tavoitteiden toteutumista.

Me Liberaalisessa puolueessa emme suhtaudu mitenkään kovin ymmärtäväisesti epäoikeutettuihin etuoikeuksiin emmekä sellaiseen että vaaditaan ansaitsemattomia. Eläkkeitä koskien tämä näkyy sellaisenakin että tarkastelemme, millaiset eläkemaksukertymät ovat aikanaan työssä ollessaan maksaneet eläkekassoihin ne (ja heidän työnantajansa) jotka nyt vaativat korotuksia eläkkeisiinsä.

Eläkeläiset eivät saa olla mikään erityisjoukko, jonka edut pitäisi hoitaa kuntoon ennen muita. Tärkeätä toki näinä vaikeina aikoinakin on, että ketään ei jätetä heitteille (Tämän johdosta me Liberaalisessa puolueessa kannatamme perustulon käyttöönottoa ja takuueläkkeen turvaamista).
Sosiaalietuus- ym rakennemuutokset ja toimenpiteet pitäisi kohdistaa syrjimättömästi ja mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Nykyisen työelämän vaikeimpia taakkoja ovat hyvin korkeiksi jo kasvaneet eläkemaksut. Niitä pitäisi pystyä alentamaan. Työntekijän palkkaamisen sivukulujen ei pitäisi olla ihan niin korkeita kuin nyt on Suomessa.

Haluamme turvata lasten aseman ja toimeentulon. Lapsissa on tulevaisuus.

Opiskelumahdollisuudet.

Nuoret aikuiset ovat meille tärkeä yhteiskuntaryhmä. Ja nuorten aikuisten työllisyys on meille tärkeä asia.

 

Meillä Liberaalisessa puolueessa on valmiuksia kannattaa jopa jonkinlaisen eläkekaton säätämistä, varsinkin sellaisille korkeille eläkkeille joista saadaan selville että niiden aikanaan maksetut eläkemaksut eivät ole olleet tarpeeksi suuret kustantamaan niin korkeata eläkettä kuin nyt on maksussa.

 

Liberaalinen puolue on arvoliberaali ja antiklerikaali poliittinen ryhmä. Kannatamme mieluummin markkinataloutta kuin marxilaisuutta. Haluamme eliminoida korruption ja karsia byrokraattisuutta. Pyrimme turvaamaan ihmisille vapautta sosialismista ja uskonnollisesta oikeistosta.

 

Kim Sjöström
Liberaalisen puolueen varapuheenjohtaja
Ehdokas Helsingin vaalipiirissä, numero 269