Korruptiota on valitettavasti siellä täällä.

Lehdissä julkaistuista tiedoista näkyy, että eräs Haminan kaupunginhallituksessa toimiva oli järjestelemässä salamyhkäistä kilpailevaa tarjousta, kun kaupunki 9.3.2015 myi erästä omistamaansa rakennusta, ostajalle joka oli tehnyt omalla nimellään ihan avoimesti tiedossa olevan tarjouksen. Salamyhkäinen se kilpaileva tarjous on esim sillä tapaa että paperiakaan sen tarjousasiakirjasta ei ole näkynyt kaupungin asiakirjoihin asti ja tarjouksen tekijää ei ole yksilöity. Toimeksiantajansa nimen siis kyseinen kaupunginhallituksessa toimiva on tähän saakka ainakin pitänyt omana tietonaan.

 

Koko juttu sekä sisältää korruption yritystä että on mennyt melkoiseen hallinnollis-oikeudelliseen umpisolmuun. Pidättelemällä allekirjoitustaan kaupunginhallituksen pöytäkirjasta, juuri mainittu (salamyhkäistä tarjousta avustava) kaupunginhallituksessa toimiva henkilö pyrki ja ehkä sai voimaantulon lykkäytymään ja lisäaikaa itselleen tehdä oikaisuvaatimus ajoissa. Allekirjoituksen puuttuminen silloin kun se oli ajankohtaista, on nyt sitten saanut aikaan vähintään kaksi eri tulkintaa päätöksen lainvoimaisuudesta ym.

 

Ajattelin että auttaisin kitkemään korruptiota ja auttaisin edes jotenkin avaamaan umpisolmua. Jospa asiat edes jotenkin palaisivat selkeälle ja oikeudenmukaiselle kannalle. Tein siksi asiassa omankin oikaisuvaatimukseni kaupunginhallitukselle.

 

Korruptio on tietenkin ikävä ja hankala asia. Korruptioon syyllisillä on taipumusta sotkea tarkoituksellisesti asioita lisää ja lähteä syyttelemään monia muita. Korruptoituneet eivät halua jäädä kiinni. Heillä on taipumusta valehdella. Ja heillä on taipumusta yrittää käyttää asemaansa lisäongelmien aiheuttamiseksi: tuntemattomia tarjoajia, salaisia liittolaisia, tietojen pimittämisiä, puuttuvia allekirjoituksia, kätkettyjä papereita, jne. Korruptoituneet pyrkivät usein pitämään asioita solmussa. Jolloin he ja heidän korruptiokaverinsa usein pääsevät joitakin kautta hyötymään.

Siksi ei ole mitenkään taattua, että hyvät tarkoitukset toteutuisivat, ainakaan täysimääräisesti.

Korruptiota vastaan on tosiaan hankala taistella. Kun korruptoituneet pitävät kynsin hampain kiinni anastuksistaan. Siksi en ole kovin toiveikas että tämä Haminassa nyt oleva solmu täysin avautuisi.

Pyysin oikaisua sillä tavoin että esitin vaatimuksen että kyseinen kaupunginhallituksessa toimiva pitää katsoa esteelliseksi.

Lisäksi esitin kaupunginhallitukselle näkemykseni, että jo päätöksen itsensä (joka silloin allekirjoittamattomassa pöytäkirjassa) nähtävilläpitäminen käynnisti muutoksenhaun lakisääteisen määräajan kulumisen. (Tästä puolestaan johtuisi, että allekirjoitustaan myöhästyttäneen henkilön, mainitun kaupunginhallituksessa toimivan, oma oikaisuvaatimus oli saapunut myöhässä ja siksi kaatuisi siihen.)

Toivoakseni solmu kuitenkin avautuu edes jotenkin ja korruptiota tulisi kitketyksi.