Kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb on tietenkin teknisesti aivan oikeassa siinä, kun hän sanoo että

mielikuva, että Suomesta olisi kannettu kahmalokaupalla rahaa Kreikkaan tai muihin kriisimaihin, on virheellinen.

Suomesta on tietenkin kannettu kahmalokaupalla rahaa, siis valtion varoja eli veronmaksajien rahaa.

Mutta on aika väärin tosiaankin sanoa että se raha olisi kannettu kriisimaihin. Ei niitä rahoja minnekään Kreikkaan ole annettu.

Oikein on sanoa että nämä valtavat määrät rahaa on kannettu ulkomaisille pankeille, esimerkiksi joillekin isoille saksalaisille pankeille.

Nämä pankit ja niiden hyödynsaajapiirit kun ovat Stubbin ja kokoomuksen hyviä veljiä ja samankaltaista korruptiopyöritystä, niin sen vuoksi Kokoomus on puolueena sitä rahaa juuri sinne suostuvaisesti syytänyt. Veronmaksajien rahaa.

 

Poliittiset liberaaliset ihmiset ovat yleensä aika säästäväisiä. Poliittiset liberaaliset ovat erityisen säästäväisiä kun kyse on valtion varoista (veronmaksajien rahoista), sillä politiikassa käsite liberalismi tarkoittaa etenkin sitä että valtion resurssinkäyttö yhteiskunnassa on pidettävä rajallisen pienenä ja näin sosiaalivaltion olosuhteissa yleensä sitä valtion resurssinkäyttöosuutta on pienennettävä.

Tässä mielessä, Alexander Stubb ei ole liberaali. Eikä Jyrki Katainen ole liberaali. Ja Kokoomus on viime vuosienkin poliittisilla ratkaisuillaan ja omilla pankkitukiasioihin liittyvillä tavoitteillaan osoittanut, että Kokoomus ei ole liberaali.

 

Sen sijaan, etymologian laajassa sfäärissä, sanalla liberaali on tai on ollut useita sivumerkityksiäkin, jotka eivät sovellu politiikan liberaalisiin. Koska ovat ristiriidassa poliittisen liberalismin perustavimpien periaatteiden (kuten valtion resurssikäyttöosuuden rajoittamisen) kanssa.

Yksi tällainen erinäisillä vuosisadoilla esiintynyt (poliittiseen liberalismiin ei-kuuluva) liberaali-sanan sivumerkitys on antelias. Englanniksi:  generous, i.e liberal with money.

Silloin kun anteliaisuus tapahtuu toisten rahoilla, ja etenkin kun anteliaisuus tapahtuu veronmaksajien rahoilla eli valtion resursseilla, on 'vapaamielisyys rahan kanssa' varsin vastoin poliittisen liberalismin perusperiaatteita. Koska valtion osuus resurssien käytöstä pitäisi pitää sopivan pienenä eikä päästää valtiota ylivaltaisesti ja läpitunkevasti hallitsemaan yhteiskuntaa eikä yhteiskunnassa kiertäviä resursseja.

Tällaisia anteliaita toisten rahoilla, eli sen sortin 'tuhlausliberaaleja' Alexander Stubb, Jyrki Katainen ja Kokoomus tietenkin ovat osoittaneet olevansa. Voidaan esimerkiksi englanniksi sanoa että

Alexander Stubb has shown himself to be liberal with others' money.

Säästäväisyyttä ei pysty havaitsemaan Stubbin tuosta toiminnasta, ei myöskään lujuutta pitää valtion rooli riittävän pienenä.

Alexander Stubb on viime kuukausina ja vuosina muun muassa ennättänyt asettaa uskontonsa toistenkin ihmisten yhteiskunnan perustaksi jne, ja tehnyt muitakin poliittisen liberalismin vastaisia eleitä, tekoja ja lainsäädäntöä...

Tämä toisten rahoilla tapahtuva anteliaisuus (liberal with money) näyttää olevan ainut merkitys jollaisessa Alexander Stubbin voi sanoa olevan 'liberaali'. Se erityismerkitys pitäisi johdonmukaisuuden nimissä kääntää suomen kieleen vaikkapa sanalla 'valtiotuhlaavainen', sillä poliittista liberaalisuutta se ei ole. Eräs toinen käännösvaihtoehto tuolle 'liberal with money' -liberaalille on aika pitkälle samaa asiaa tarkoittava:  huithapeli. Minun mielestäni Alexander Stubb on osoittanut olevansa valtion varojen kanssa huithapeli.

 

Kim Sjöström

Suomen Sosiaaliliberaalisen Yhdistyksen puheenjohtaja