Uskonnottomille kateelliset kristityt esittävät aika ajoin, kauppojen aukiolovapaudesta tms julkisesti keskusteltaessa, että pyhäkorvaukset tulisi rajoittaa maksettaviksi vain kirkkoon kuuluville. Heidän mielestään uskonnottomat eivät ansaitse korotuksia, koska mikään pyhäpäivä ei ole pyhä uskonnottomille.

Itse olen sitä mieltä, että on hyvin todennäköisesti paikallaan että korotettu palkka maksetaan kaikille työskentelystä niinä päivinä, jolloin on viikottain tai muun tavan mukaan (kuten pakanallislähtöisenä jouluna) yleisesti sellainen päivä, jona työntekijän läheisillä on samanaikaisesti todennäköisesti vapaata ja voisi pitää perhetilaisuuksia tai vastaavia yhdessä. En kiinnostu perustelemaan korotettua palkkaa millään pyhyysnäkökohdilla, vaan sillä että korotettu palkka voisi olla sopiva insentiivi kaikille työmarkkinaosapuolille toimia yleisesti niin päin että viikottain ja joinakin sesonkeina vuosittain olisi perheille yhteistä aikaa.

Jos kuitenkin kateelliset kristityt saisivat toiveensa lävitse ja korotuksia maksettaisiin pelkästään kirkkoon kuuluville, niin tämähän tekisi aivan suoraan kirkkoon kuulumattomista ihmisistä työntekijöinä paljon houkuttelevampia jokaiselle rationaalisti toimivalle työnantajalle.

Siinä asetelmassa, pikku hiljaa kirkkoon kuuluvat eivät saisi enää töitä ja menettäisivät työpaikkansa kunhan työnantaja saa sopivan (epäilyksiä herättämättömän) sauman antaa kalliiksi tulevalle kristitylle potkut.

Kristityt vajoaisivat työmarkkinoiden alaluokaksi, paarioiksi, sellaisiksi joita otettaisiin töihin vain kun ensin kaikki muut paremmat tarjokkaat on jo palkattu. Kun kristityt itse asiassa aloittivat lähinnä orjien ja muun heikossa asemassa olevien seurakuntina silloin lähes kaksituhatta vuotta sitten, niin heidän putoamisensa nyt työmarkkinoiden paarialuokaksi olisi aika fundamentalistista eli paluu heidän juurille.

Muutenkin olen joskus miettinyt että varmaankin jo nykyään työnantajilla on tiettyä motivaatiota välttää ottamasta työhön uskovaisia, sillä uskovaisille on ominaista hupsutusten nieleminen ja epäjärkevyys - ominaisuuksia joista on haittaa monissa työtehtävissä. Jos kristityt tekevät vielä juhlapäivien korotettujen palkkojensa kautta itsestään rahallisestikin kalliimman työntekijän, niin varmaankin rationaalit työnantajat sitten pudottavat nuo epäjärkevät työttömyyskortiston puolelle ihan systemaattisesti.

On myös odotettavissa, että hurjan todennäköisesti moni työpaikkaa tavoitteleva ihminen eroaisi kirkosta, heti kun oivaltaa että tuollaisessa palkkausjärjestelmässä käy niin että kirkkoon kuuluvaa ei kovin todennäköisesti palkata mihinkään työpaikkaan. Juu, kyllähän kirkostaeroaminen on hyvä trendi.

Pitäisiköhän minun nyt tässä asiakokonaisuudessa ryhtyä ajamaan uskonnottomien pitkän tähtäimen suurta etua työmarkkinoilla ja kannattamaan siis sitä että kirkkoon kuuluvat hinnoiteltaisiin työmarkkinolta ulos (pyhätyökorotukset rajoitettaisiin kuulumaan vain kirkon jäsenille).

 

Kim Sjöström

Vapaa-ajattelijayhdistyksen puheenjohtaja