Tähän kirjoitukseen aiheen antoi eräs nimettömänä pysymistä haluava ihminen, joka kärsii invaliditeetista. Kirjoittajana tahdon kiinnittää yleistä huomiota siihen että etenkin totaalista tai ainakin alueellista monopoliasemaa nauttivat yritykset ja suuret organisaatiot pystyvät käyttämään asemaansa väärin, asiattomasti.

Suomen Posti Oyjllä tai ainakin useilla sen asettamilla postivirkailijoilla on tapana vaatia että ihmiset tekstaavat jonkinverran kirjoitusta saadakseen postista kuitattavia lähetyksiä.

Suomen Postin harrastama tekstaamisen ehdoton vaatiminen menee kidutukseksi, silloin kun ihmisellä vaikkapa on käsivamma, tai kärsii reumasta, tai käsi on muuten invalidisoitunut taikka kunnon kirjoituskättä ei ole (vaan on vaikkapa proteesi).

Suomen Postin asettamat jotkut postivirkailijat kuitenkin ovat niin nilkkejä, että suorastaan ryhtyvät vaatimaan että ihmisen täytyy tekstata, sekä sitten arvioivat tekstausjälkeä ja vaativat parempaa tekstausta, jolloin he pyörittävät tekstausharjoituksia samanlaisella mentaliteetilla kuin pohjoiskorealaiset keskitysleirinvartijat.

Hiljattain eräs invalidisoitunut ihminen joutui sellaisen nilkin postivirkailijan uhriksi.

 

Suomen Postilla on hyvin monilla paikkakunnilla monopoli postilähetysten jakeluun. Sillä on nk julkisen palvelun velvoite ja tämä julkisoikeudellinen asema ilmeisesti saa jotkut postivirkailijat kuvittelemaan että heillä on käskyvalta ihmisiin. Jotkut postivirkailijat siis luulevat että heillä on virkavastuun sijasta oikein virka-asema ja määräysvaltaa ihmisiin ihan kuin olisivat viranomaisia.

Suomen Postin harrastaman kidutuksen uhriksi voi joutua ihminen, joka ei edes haluaisi asioida kidutuslaitoksen, eli Suomen Postin kanssa, eikä itse ole valinnut sitä postilähetyksen kuljettajaksi, mutta jolle joku toinen vaikkapa rutininomaisesti lähettää kirjatun lähetyksen jota Suomen Posti ei luovuta kuin kuittausta vastaan ja silloin Suomen Postin nilkit saavat toteuttaa hirviömäisyyttään vaatimalla tekstaamista.

Suomen Postin kyseinen käytäntö on mielestäni rikollista.

 

Jälkeenpäin Suomen Postin asiakaspalvelu vastasi kyseisen henkilön protestiin toteamalla että Posti edellyttää "asiakkaan kirjoittavan kuittaukseksi allekirjoituksen, nimenselvennyksen ja päiväyksen". Tästä käy ilmi että invalidisoituneita syrjivä Posti tahallaan jatkaa kiduttamista eikä yritäkään muuttaa roistomaista käytäntöään.

 

Lisäksi kävi ilmi että kyseiset "asiakkaalle" kuormitetut velvollisuudet ovat asiakirjassa, jonka Suomen Posti (tai siis joku nilkki siellä) on päivännyt 16.4.2015. Kyseinen asiakirja ei tiettävästi edes ole Postin julkistamissa Toimitusehdoissa (joten ihmiset, vastaanottajat, eivät edes voi olla helposti perillä moisesta), vaan on jotakin postifirman lähinnä sisäisiä prujuja. Lakiin se velvoittaminen ei ainakaan perustu.

 

Minun käsitykseni on, että Suomen Postilla ei ole eikä pidä olla oikeutta asettaa tuollaisia edes toimitusehtoina.

Postilla ei mielestäni pidä olla oikeutta saada tietoja kenenkään terveydentilasta. Postitoiminta pitää järjestää niin, että terveydentila ei vaikuta.

 

Vertailun vuoksi, vaikkapa minun kokemukseni on että pankeissa, ihmiset kirjoittavat papereihin kuittaukseksi vain allekirjoituksensa (käsi-invaliditeetistakin riippumatta sellaiset kynänvedot mitä pystyvät), ja kaikki muu (mukaanlukien, jos tarpeen, päiväysmerkinnät ja nimenselvennykset) ovat pankin täyttämiä papereihin. Tässä valossa, Suomen Postin ilkeästi käyttöönottama käytäntö on aivan erikoinen ja sen käsi-invalideille hankalat tai mahdottomat osat ovat sellaisua, että muut liikkeet (vaikkapa pankit) eivät sellaisia kehtaa vaatia.

 

Kirjoitus on kirjoittajan sarjassa työtä kuluttajansuojan hyväksi ja protestointia ihmisten vahingoksi tehtyjä suurorganisaatioiden kohtuuttomuuksia vastaan.