Kronyismiä tapahtuu esimerkiksi vaikutusvaltaisten organisaatioiden saadessa tuottojen muodostumiselle etuoikeuksia poliittisten suhteiden kautta. Kronyismi on korruption muotoja.

 

Pääministeri Sipilä hallituksineen ilmoittaa varsin valheellisesti että yrittävät saada Suomessa aikaan rakenneuudistuksia jotta taloudellinen kestävyys olisi jatkossa turvatumpi.

Heidän nykyiseen operaatioonsa sisältyy esimerkiksi vientiteollisuuden kustannusrakenteen huojentaminen leikkaamalla palkansaajilta. Mutta vientiteollisuuden kilpailukyky on jo nykyisellään itse asiassa kohtuullinen. Vientiteollisuudessa palkkakulut ovat yleensä aika pieni osuus, ja niiden leikkaaminen ei paranna hintakilpailukykyä ulokomailla juuri ollenkaan. Siispä Sipilän hallituksen tavoite tulee ymmärtää tarkoittavan että vientiteollisuuden palkansaajilta leikataan teollisuuden kronyistien hyväksi, mutta sen tarkoitus ei suinkaan ole parantaa vientiteollisuuden kilpailukykyä (sillä leikkauksella ei voi saavuttaa oleellista parannusta kilpailukykyyn).

Voin jo nyt ennustaa, että vientiyritysten palkansaaajilta leikatusta summasta sitten suuri osuus annetaan muutamalle kronyistille, bonuksina muka-hyvin johdetusta liiketoiminnasta.

 

Huomio kiinnittyy siihen, että Sipilän hallituksen tämä operaatio ei edes pyri parantamaan pienyritysten asemaa. Esimerkiksi yrityksiä kovin ikävästi haittaava valtiollinen byrokratia ei tällä poistu yhtään minnekään.

Suuria konserneja valtiollinen byrokratia ei haittaa ollenkaan pahasti. Niillä on kokonsa ansiosta kokonaiset osastot väkeä hoitamassa rutiinilla valtiollista byrokratiaa. Näiden resurssien ansiosta, suuret konsernit ja valtionbyrokraattien suosiossa olevat tahot saavat jopa etua eri kilpailutilanteissa niihin pienyrityksiin verrattuna, joissa ei ole resursseja hoitaa sitä valtavaa byrokratian määrää joka melkeinpä samansuuruisena vaaditaan sekä pieniin että suuriin liiketoimiin.

Kronyistien suosimista on valtiollisen byrokratian pitäminen suuritöisenä ja bonuksenjakokelpoisen liikevoiton kasvattaminen.

Ihan paikallaan on muistaa että kronyisteiltä ne uskonnolisen oikeiston (kuten Kepun ja Kokoomuksen) poliitikot saavat vaalirahoitusta.

 

Kronyismi on terveen markkinatalouden vastaista toimintaa.

 

Kim Sjöström

Liberalisen puolueen varapuheenjohtaja