Suomen luterilaisen kirkon piispainkokous päätyi kannanotton, joka nyt sitten on näyttö siitä että kirkko syrjii tahallaan eikä sovi tasa-arvoiseen yhteiskuntaan vaan on jäte 'vanhoilta pahoilta ajoilta'.

On odotettavissa että ensi maaliskuusta alkaen, osa luterilaisenkin kirkon piirissä toimivista avioliittoonvihkijöistä alkaa vihkiä samasukupuolisia pariskuntia avioliittoon - siis kirkollisina vihkimisinä. Piispainkokous yrittää nyt, olemattomalla vallallaan ja pahanhenkiseltä haisevalla arvovallallaan (painostusvallallaan), estää kaikkia vihkijöitä, siis myös niitä jotka ovat ihan halukkaita hoitamaan samasukupuolisten parien vihkimiset.

Kirkko (piispojensa muodossa) siis yrittää ottaa käsiinsä tässä asiassa pakkovaltaa. Yrittää kannanottojensa painostavuudella estää avioliittoonvihittäviltä näiden lallisisia oikeuksia.

Kuulostaa siis mafiamaiselta touhulta. Niin, sitä se onkin! Aivan samanlaista yhteiskunnan tarkoittaman oikeusturvan rikkomista 'lainsuojattoman roistojoukkueen' tekemällä jengimäisellä painostuksella.

 

Suomessa valtio, siis etenkin veronmaksajat, omistaa Suomen luterilaisen kirkon Joka elää jopa vuosisatoja sitten julkisista varoista (eli veronmaksajilta) anastamillaan, yhä valtiolle (eettisesti katsoen, yhteiskunnalle) kuuluvalla omaisuudella, joita ovat etenkin kiinteistöt ja verovirastojen avulla kerätyt verot.

Halutessaan korostaa itselleen erityisasemaa yhteiskunnassa, tuo kirkko jopa on roikkunut kiinni kirkkolaissa, joka on -vastoin uskonnottomien toiveita- kirkkoa varten yhäkin Eduskunnassa säädetty erityinen laki. Se kirkkolaki sinänsä sallii samasukupuoliset avioliitot, ja sitä lakia kirkon pitäisi totella. (Jos kirkkolakia ei olisi, siinä tapauksessa kirkonkin pitäisi totella suoraan maallista lakia  ja ensi maaliskuusta alkaen samasukupuoliset avioliitot ovat maallisen lain sallimia. Lopputulos kummassakin vaihtoehdossa on sama, eikä kirkolla ole laisäädännön puitteissa siis mitään oikeutta pullikoida samasukupuolisia avioliittoja vastaan. Piispat nyt vaan ovat höppänöitä, joilta uskonhurahduksissaan on kadonnut ymmärrys yhteiskunnan realiteeteista.)

Tämä sama kirkko nyt jälleen kerran, tämänkertaisella piispojensa julistuksella samasukupuolisten pariskuntien haitaksi ja esteeksi, tekee selväksi että ei tottele yhteiskunnan lainsäädäntöä. Tällaiset kirkolliset päiviräsäset ovat mielestään lain yläpuolella. Kirkko ei ole relevantti yhteiskunnassamme. Yhteiskunnan lakien vastaisessa toiminnassaan, kirkko yrittää jonkinlaisella sisäisellä jengivallalla eli 'sakinhivutuksella' estää avioliittoonvihkijöiden ihan laillista toimintaa vihkiä samasukupuolia pareja.

 

Olen varma että piispat eivät onnistu sakinhivutuksissaan, vaan että jotkut papit ryhtyvät vihkimään samasukupuolisia pareja, haistattaen höppänöille piispoille.

 

 

 

(PS. Tässä saman päivän uutissadossa, eräs helsinkiläinen kirkkoherra, pappi joka edustaa tuota samaa kirkkoa, julistaa isoon ääneen että heidän seurakunnassaan kirkonmenoihin nykyään liittyy kaljankittaus. Ehtoollisviinin muodossa tapahtuva kristillinen julkijuopottelu siis saa kyseisessä kirkon seurakunnassa jatkon, juopottelun kaljalla papin johdolla ja opastamana. Kaljapelle kirkkoherra siis on kirkkonsa yhteiskuntaansopimattomuutta korjaillakseen päätynyt siihen että sovittaa joidenkin vähemmän terveiden henkilöiden spurgutaipumuksia seurakuntansa kirkolliseksi elämäksi. Tapahan se sekin on yrittää muuttaa kirkkoa relevantimmaksi yhteiskunnalle. Mutta alkoholismin kulut ja vauriot samalla lisääntyvät.)