Nykyinen Suomen perustuslaki harmittaa pankkiiri Björn Wahlroosia. Hän muun muassa tuskailee, että valtio on menettänyt valtaansa kun Perustuslaki on nyt lähes pari vuosikymmentä rajoittanut valtiojohdon valtaotetta. Wahlroos kertoo että hänen mielestään valtion pitää tehdä uudistuksia elinkeinoelämässä, ja siksi valtiojohdolle pitää järjestää nykyistä enemmän valtaa.

Sosialistiseen ideologiaan kuuluu yhteiskunnan suunnittelu ja julkisen vallan otteella toteutetut suunnitellut muutokset mm elinkeinoelämään.

Sosialistisiin ja konservatiivisiin ideologioihin kuuluu yksityiselämän (jota joidenkin mielestä myös elinkeinojen pitäisi olla) kolonisoiminen valtiovallan tekemin interventioin. Konservatiivit yleensä haluavat kolonisoida vanhoillista moraalia pakolla yksityiselämään, ja sosialistit yleensä haluavat byrokratisoida.

Elinkeinoelämän kuvaannollinen kolonisoiminen valtion vallankäytöllä on siis Wahlroosin nykyisiä tavoitteita.

 

---

Oma näkemykseni on, että valtiovalta saisi 'kolonisoida' esim elinkeinoja vain, mikäli sellaiset järjestelyt ovat demokraattisen yhteiskunnan puitteissa suunnilleen välttämättömiä. Tämä välttämättömyden kriteeri tulee mielestäni tutkituksi sillä, onko valtiovallan puuttuminen niin välttämätöntä että siitä vallitsee kohtuullisen laaja konsensus - eikä pelkästään jokin satunnainen vaalivoitto tai jokin hallituspuolueiden välinen lehmänkauppa. Nykyisen Perustuslain ne mekanismit, jotka täyttyvät yleensä vasta jos kohtuullinen konsensus vallitsee asiasta, ovat siis aika hyviä varmistuksia sen todentamiseen, ettäkö valtiovallan ylipäänsä tulisi sallia puuttua.