sunnuntai, 29. lokakuu 2017

Katalaanien vainooja don Mariano

On paikallaan muistaa, että jo nuoruudessaan Mariano oli mukana taantumuksellisessa, vanhoillis-traditionalistisessa poliittisessa toiminnassa. Suunnilleen foliohattuisuudessa. (Espanjan 'Karlismin' eräät jäänteet.) Niin traditionalistisessa että yleensä ihmiset pitävät moista suorastaan kahjoutena. Jo silloinkin. Ja etenkin nykyään, kun maailma on modernisoitunut sukupolven verran, moiset aatokset tuntuvat kammottavilta, eivät pelkästään epätodellisilta.

Don Marianon ja konservatiivisen Kansanpuolueen (PP) Katalonia-politiikka on oikeastaan koko ajan silkkaa halpamaista konservatiivista ääntenkalastelua. Kannattaa tiedostaa että don Marianon Katalonia-politiikka ei oikeasti ole Espanjan etujen edistämistä.

Don Marianolle on nyt äärimmäisen tärkeää voida profiloitua tiukkana nationalistina ja Espanjan (imperialistishenkisten) etujen puolustajana. Don Mariano ja hänen konservatiivipuolueensa ovat jo joitakin vuosia kärsineet korruptoituneesta maineesta (samalla kun ovat nauttineet korruptionsa hedelmiä). Heidän kannatuksensa on ollut alenevassa suunnassa. Tälläkään hetkellä he eivät ole Madridin keskushallituksessa vallassa kuin vain vähemmistöhallituksena, roikkuen tiettyjen heinänkorsimaisten tukijoiden varassa.

Don Mariano tarvitsee epätoivoisesti lisää espanjalaisia äänestäjiä tuekseen. Ja hänen poliittisen suuntansa kaltaisessa tilanteessa sitä tukea on potentiaalista saada kansallismielisyyteen ja vähemmistöjen alistamishenkeen meneviltä äänestäjiltä. Don Mariano siis tietoisesti haluaa vedota äänestäjäpotentiaalinsa näihin alhaisempiin vaistoihin. Oikeastaan kokonaan tämä selittää don Marianon Katalonia-politiikan.

Katalaaneja kohtaan don Mariano ja hänen taantumuksellisella johdollaan hänen konservatiivipuolueensa ja hallituksensa, on suhtautunut näyttävällä vainoamisella. Mitä katalaanien edustajat ovatkin halunneet, don Mariano on sen halunnut aina näyttävästi torjua. Ja mitä katalaaneilla onkaan, don Mariano on halunnut näyttävästi ottaa sitä katalaaneilta pois - oli se sitten rahaa, kulttuuria tai itsehallintoa.

Näyttävällä toiminnalla, kuten etnisten ryhmien pamputtamisiin käskemisellä, don Mariano on laskeskellut vetoavansa haluamaansa äänestäjäpotentiaaliin ympäri Espanjaa.

sunnuntai, 29. lokakuu 2017

EUlla ei pidä olla oikeutta estää jäsenvaltioitaan jakautumasta

Emme me hyväksyneet EU-jäsenyyttä sitä varten, että EU tai sen johto saisi pakottaa jäädyttämään jäsenvaltion sisäisen kehityksen. Esimerkiksi jäädyttää sen, että jäsenvaltio voi itse muuttaa rajojaan.

EUn asia ei ole määrätä, saako siihen kuulua nykyistä enemmän poliittisia yksiköitä.

Aivan kohtuutonta on, että EUn joku johtaja asettaa pakkopaidan jäsenvaltioille.

keskiviikko, 25. lokakuu 2017

Esteelliset ja yllyttäjänsä korruptiosta vastuuseen

Esteelliset lääkärit ja heidän yllyttäjänsä salaliittona rikosvastuuseen korruptiosta

 

Terveyskeskusten ym lääkäreitä on tietty yritys kehottanut kirjoittamaan lähetteet Varkauden Sairaalaan.

Mielestäni pätee juridisesti seuraavaa: jos julkisessa virassaan lähetteen kirjoittava lääkäri saa taloudellista etua Varkauden sairaalan omistajafirmalta, esimerkiksi osaketuottoina, osakkeiden arvonnousuna tai työpaikkana (ja sen palkkana), niin kyseinen julkisella työskentelevä lääkäri on virassaan jäävi eli esteellinen kirjoittamaan sellaista lähetteeseen. Itse asiassa hän on jäävi edes suosittelemaan sitä virkalääkäriasemansa potilaille.

Esteellisyys merkitsee tässä tilanteessa mielestäni myös selvää korruptiota: Varkauden sairaalan yritys saa voittoja lähetteillä sinne päätyvistä potilaista.

Mielestäni tämä korruptio on tässä täysin salaliittona toimiva: lääkäreitä neuvitaan toimimaan esteellisinä ja tietyllä tavalla, ja etenkin sillä on yllyttäjä, se Varkaden sairaalan firman edustaja joka lähetti firman palkannauttijoina oleville lääkäreille kiertokirjeen, jossa kehotti, mitä Varkauden sairaalan eduksi kirjoitetaan lähetetekstiin.

Tuntuu siltä että Räty on yllyttäjänä korruptioon. Jossa toiminnan tapana on mm virkalääkäreiden tehtäväksi kehotettu lähetteiden kirjoittaminen jääveinä, edunsaajina.

Tämä on toiminta, joka syyttäjäviranomaisten pitäisi kitkeä pois, veronmaksajien rahoja kuppaamasta. Jotenkin tuntuu siltä että kaikki nuo lähetteiden kirjoittamiset olisi laitettava jääviys- ja hyötymisrikoksina syytteeseen, ja etenkin heidän yhteinen yllyttäjätahonsa olisi laitettava kanssasyytetyiksi jokaisessa sellaisessa rikosjutussa.

tiistai, 24. lokakuu 2017

Wahlroos haluaa valtiolle lisää valtaa elinkeinoelämään

Nykyinen Suomen perustuslaki harmittaa pankkiiri Björn Wahlroosia. Hän muun muassa tuskailee, että valtio on menettänyt valtaansa kun Perustuslaki on nyt lähes pari vuosikymmentä rajoittanut valtiojohdon valtaotetta. Wahlroos kertoo että hänen mielestään valtion pitää tehdä uudistuksia elinkeinoelämässä, ja siksi valtiojohdolle pitää järjestää nykyistä enemmän valtaa.

Sosialistiseen ideologiaan kuuluu yhteiskunnan suunnittelu ja julkisen vallan otteella toteutetut suunnitellut muutokset mm elinkeinoelämään.

Sosialistisiin ja konservatiivisiin ideologioihin kuuluu yksityiselämän (jota joidenkin mielestä myös elinkeinojen pitäisi olla) kolonisoiminen valtiovallan tekemin interventioin. Konservatiivit yleensä haluavat kolonisoida vanhoillista moraalia pakolla yksityiselämään, ja sosialistit yleensä haluavat byrokratisoida.

Elinkeinoelämän kuvaannollinen kolonisoiminen valtion vallankäytöllä on siis Wahlroosin nykyisiä tavoitteita.

 

---

Oma näkemykseni on, että valtiovalta saisi 'kolonisoida' esim elinkeinoja vain, mikäli sellaiset järjestelyt ovat demokraattisen yhteiskunnan puitteissa suunnilleen välttämättömiä. Tämä välttämättömyden kriteeri tulee mielestäni tutkituksi sillä, onko valtiovallan puuttuminen niin välttämätöntä että siitä vallitsee kohtuullisen laaja konsensus - eikä pelkästään jokin satunnainen vaalivoitto tai jokin hallituspuolueiden välinen lehmänkauppa. Nykyisen Perustuslain ne mekanismit, jotka täyttyvät yleensä vasta jos kohtuullinen konsensus vallitsee asiasta, ovat siis aika hyviä varmistuksia sen todentamiseen, ettäkö valtiovallan ylipäänsä tulisi sallia puuttua.

 

torstai, 12. lokakuu 2017

Katalaanien kieli

Katalaanin kieli ja espanjan kieli ovat toisiinsa nähden kielinä ei-ymmärettäviä (unintelligibele). Tämä näkyy erityisen selvästi silloin, kun katalaaniin perehtymätön/tottumaton espanjankielinen laitetaan yrittämään kirjoittaa katalaania tai puhumaan katalaaniksi tai saamaan selkoa kuunneltavasta katalaaninkielisestä asiapuheesta.

(Yksinkertaisimmat asiathan jopa moni turistikin arvaa. Asiakielinen puhe on kuitenkin jo vaativaa eikä espanjankielinen saa siitä tavanomaisesti kunnolla selkoa.)

TIetenkin jos joku espanjankielinen on tottunut runsaaseen katalaanin käyttöön, hän on jo alkanut ymmärtääkin asiapuhetta. Mutta silloin kyse on katalaanin osamisesta, ei enää pelkästä espanjankielisyydestä. Esimerkiksi, Kataloniassa asuvat espanjankieliset usein ovat tottuneet ja hieman kouluttautneetkin katalaanin ymmärtämiseen ja jopa puhumiseen ja kirjoittamiseen.

Tilanne ei ole aivan symmetrinen, nykyisissä väestöolosuhteissa: lähes kakki Espanjassa asuat katalaanit, mukaanlukien Katalonian asukkaat, ovat opetelleet ja totutelleet enemmän tai vähemmän espanjankieleenkin. He ovat eläneet espanjaan immersoitumista. Nykyiset katalaanit ovat useimmiten ainakin jossakin määrin kaksikielisiä. Epäsymmetria toimii siis nyt niin päin, että katalaanit saavat paremmin selvää espanjankielestä kuin enimmät espanjankieliset katalaaninkielestä.

Silti, esimerkiksi ihmisen oikeushyviin vaikuttavista tärkeistä asioista eivät tyypillisesti edes Katalonian asukkaat saa selkoa toisella kielellä, vaan pelkästään omallaan - ellei joku ole täysin kaksikielinen ja vieläpä kielitaidoltaan hyvä. Sopimusten ja juridiikan kieli on omiaan olemaan niin vaikeaa.

Katalaani kielen ja espanjan kielen noin suuri erillisyys ja keskinäisen ymmärretävyyden vähäisyys, merkitsee että nämä ovat selkeästi kaksi eri kieltä.

On jopa vahingollista luottaa sellaiseen joka väittää että katalaani muka olisi espanjan kielen murre.