Aika odotetusti, olen varsin eri mieltä jokaisesta Kristillisen vaalikoneen väittämästä:

 

1     Koulujen uskonnonopetus tulisi muuttaa Raamatun mukaiseksi.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Koulujen uskonnonopetus pitää lopettaa kokonaan. Koulun, siis julkisen vallan haarakkeen, tehtävä ei mielestäni ole tuputtaa yhtään mitään katsomusta.

 

2     Kristinuskon tulee kuulua koulujen normaaliin arkeen mm. virrenveisuuna, hengellisinä lauluina, rukouksina, aamunavauksina ja juhlatilaisuuksina.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

En edes pidä moista hihhulointia normaalina.

 

3     Paikallisten kristillisten seurakuntien tulisi saada järjestää joka vuosi jokaisen paikkakunnan koululuokalle erikseen vähintään yksi oppitunti, jossa oppilailla on oikeus kuulla, että vaikka sinusta tuntuisi, ettei kukaan sinua rakasta, niin sinua rakastetaan. Jeesus rakastaa sinua, ja seurakunnista löydät ihmisiä, jotka rakastavat sinua.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Seurakunnat pitää tietenkin pitää täysin ulkona kouluista.

Seurakunnan rakkaus on lapsille jopa vaarallista.

 

4     ­Kristillisten koulujen perustamiseen ja ylläpitoon pitäisi saada nykyistä enemmän ja helpommin rahoitusta verotuloista.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Ei verovaroja mihinkään tuollaiseen ainakaan.

 

5     Peruskoulun ja lukion opetus ei saa sisältää kristinuskoa loukkaavaa materiaalia (oppikirjoissa, oppikirjojen ulkopuolisessa kirjallisuudessa, videomateriaalissa, lauluissa eikä missään muussakaan) esim. homoseksuaalisuutta ja lesboutta.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Apostoli Paavali oli mielestäni oikeassa siinä, kun hän kristittyjen pyhän kirjan mukaan lausui että kristillinen usko on hullutusta. On toki näkynyt selvästi, että kristityt uskovaiset yrittävät kieltää hullutuksensa loukkaamisen (hullutuksille on aika ominaista että ne kokevat kiusalliseksi hullutus-luonteensa paljastamisen, siitä siis tullut vaatimus 'uskonrauhan kunnioittamisesta'), mutta tietenkin realiteeteista pitää saada puhua.

 

6     Oppimateriaalin kuva- ja videomateriaalin, tekstien jne. tulee edustaa vain siveätä pukeutumista ja käyttäytymistä kunnioittaen kristilliset arvot omaavia oppilaita.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

 

7     Valtion verorahoista tulisi rahoittaa toimielin, mikä toteutettaisiin yhteistyössä kristillisten koulujen kanssa, jotka myös valitsisivat siihen henkilökunnan. Tulevat oppikirjat ja oppimateriaalit tulisi hyväksyttää ennen julkaisua toimielimellä, joka ohjaisi myös tarpeelliset muutokset jo käytössä oleviin materiaaleihin ja kirjoihin, ettei niissä olisi kristinuskoa loukkaavaa sisältöä.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

 

8     Oppilailla ja opiskelijoilla (myös aikuiset) tulee olla kristillisen vakaumuksen perusteella vapaus olla osallistumatta vakaumuksensa vastaiseen opetukseen tms. ilman, että se esim. vaikeuttaa opiskelua tai huonontaa arvosanoja (esim. oikeus olla olematta läsnä seksivalistuksessa, abortissa ja lepopäivänä (sunnuntai tai sapatti) tapahtuvassa opetuksessa tms. opiskeluun vaikuttavassa).

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

 

9     Rakastan Jeesusta.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Jeesus on kristittyjen symboli, ja kristinusko ei ole rakastettava.

 

10     Oppilailla tulee olla oikeus tietää, että Encyclopaedia Britannica vuodelta 1768-1771 opettaa tähtitiede-osiossa, että maailma on luotu noin 6000 vuotta sitten.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Kristillisiin oppeihin perustuva paikkansapitämätön typeryys ei ole ollenkaan sillä listalla jota pitäisi opettaa kaikille.

Tuota nimenomaista Encyclopedia Britannican 1768 painamaa väitettä voitaisiin luontevasti käyttää paljonpuhuvana esimerkkinä siitä, kuinka uskonto on aiheuttanut väärien tietojen ja suoranaisen tietämättömyyden levittämistä ihmisille.

 

11     Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman käsitellessä mm. maailmankaikkeuden, aurinkokunnan, maapallon, geologisten muodostelmien, elämän, eliöiden, jääkauden, kielten, kulttuurin, luonnontieteellisen maailmankuvan ja evoluutioteorian syntyä ja/tai kehitystä sekä Raamatun syntyä, tutkimusta ja tulkintaa, oppilailla tulee olla oikeus saada lukea oppikirjoistaan näistä samoista aiheista sensuroimattomia haastatteluja nykypäivän tiedemiehiltä, jotka edelleen uskovat nuoreen maailmaan ja Raamattuun.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Koulujen oppikirjoihin ei tyypillisesti oteta asiasta pihalla olevien sekopäiden näkemyksiä, sillä oppikirjat ovat kouluoppiaineiden taustalla olevan tieteen kohtuupätevien tieteenharjoittajien kirjoittamia ja nämä tyypillisesti omaavat sen verran itsekunnioitusta etteivät julkaise päättömyyksiä.

Nykypäivän niiden tiedemiesten, jotka yhä uskovat nuoreen maailmaan ja raamattuun tai muuhun nk pyhään kirjaan, mielipiteitä voitaisiin luontevasti käyttää paljonpuhuvina esimerkkeinä siitä, kuinka uskonto edelleen aiheuttaa väärien tietojen ja suoranaisen tietämättömyyden levittämistä ihmisille.

 

12     Oppilailla tulee olla oikeus tietää mitä eroa on käytännön kokeellisella ja toistettavalla tieteellä verrattuna historiallisia tapahtumia tutkivaan tieteeseen (esim. evoluutioteorian edellyttämä historia).

Vastaukseni: Jokseenkin eri mieltä.

Tämä väitteessä esitetty on mahdottoman huono esimerkki.

Sinänsä kyllä koululaisille tulisi opettaa tutkimusmenetelmien rajoituksista, ja keinoista saada parempaa kokonaiskuvaa käyttämällä useita eri tutkimusmenetelmiä.

 

13     Abortit eli syntymättömien ihmisten tappaminen pitää olla lain kieltämä rangaistava rikos.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

 

14     ­Eutanasia eli ihmisten tappaminen pitää olla lain kieltämä rangaistava rikos.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Mielestäni kenen tahansa ihmisen pitää itsensä saada päättää elämänsä, tarvittaessa avusteisesti. On silkkaa uskonnollista pakkovaltaa pakottaa ihminen kitumaan hengissä tilanteessa jossa hän itse haluaa kuolla - ja sellainen uskonnollinen pakkovalta pitää lopettaa Suomesta.

 

15     ­Sairaaloissa ja vanhainkodeissa potilailla tulee olla oikeus olla kuulematta ja näkemättä maallista musiikkia ja maallisia ohjelmia.

Vastaukseni: Jokseenkin eri mieltä.

Mielestäni maallinen ohjelma ja musiikki eivät ensisijaisesti ole niitä joita potilaiden olisi aiheellista vältellä. Toki potilailla olisi oltava melko hyvät oikeudet välttää melusaastetta. Mutta usein se välteltävä melusaaste on pikemminkin kristillistä melusaastetta.

 

16     Kristityillä terveydenhuollon henkilökunnan jäsenillä tulee olla vapaa oikeus potilaiden kokonaisvaltaisempaan auttamiseen tarjoamalla potilaille rukousapua ja keskusteluapua uskonasioista.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Ei terveydenhuollon henkilöstöön kuuluva saa käyttää asemaansa työpaikalla tuputtamalla yhtään mitään uskonnollista. Missään tapauksessa mitään sellaista 'vapaata oikeutta' ei henkilökuntaan kuuluvalla ainakaan saa olla.

 

17     Vankiloissa olemassaolevien kristillisten osastojen laajentamistarvetta tulisi selvittää ja uusia kristillisiä osastoja tulisi perustaa vankiloihin, joissa ei vielä niitä ole.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Onko kristittyjä nykyään vankiloissa jo niin suuret lukumäärät että he tarvitsevat lisää uusia osastojakin????? Ateisteja vankiloissa on tutkitusti hyvin vähän, ateistithan ovat lähtökohtaisesti paljonkin uskovaisia eettisempiä ihmisiä. Vankiloissa on toki paljon kristittyjä pahantekijöitä, tutkitustihan uskovaiset ovat herkempiä tekemään pahaa. Mitään erityisiä kristillisiä vankilaosastoja kuitenkaan ei tarvitsisi varmaankaan olla.

 

18     Avioliitto tarkoittaa vain sellaista liittoa, joka on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Uskovaisten ei pidä antaa varastaa avioliittoa, joka on maallinen asia.

 

19     Lainsäädäntöhanke sukupuolineutraalista avioliittolaista tulee kumota.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

 

20     Lasten adoptio-oikeus kuuluu vain heteroseksuaaleille.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Sen sijaan olen  taipuvainen sanomaan, että lapsella pitää olla oikeus kasvaa uskonnottomaksi, ja siksi tulisi varoa antamasta ketään lasta adoptoitavaksi uskovaisille. Jyrkkä EI lasten uskonnolliselle hyväksikäytölle!

 

21     Seurakuntien, yhdistysten ja yritysten tulee voida asettaa työntekijöilleen kelpoisuusvaatimukseksi kristillisen vakaumuksen. Kelpoisuusvaatimuksen puute tulee voida olla myös vanhojen työntekijöiden irtisanomisperuste.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Yrityksen omistajien itselleen ottama mahdollisuus pakottaa oma uskontonsa myös työntekijöilleen on kovin feodaalista ('cuius regio eius religio') eikä kestä ihmisoikeusperiaatteiden edessä. Vaalikoneen väittämä on mielestäni suoraan lainvastainen koska se rikkoo ihmisoikeuslakejamme.

 

22     Tulisi olla normaalia eduskunnan päivittäisessä elämässä (esim. täysistunnoissa), että kristityt poliitikot pitäisivät julkisia rukouksia esim. Suomen puolesta

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Eduskunnalla on oikeitakin töitä eikä sen aikaa pidä käyttää tuollaiseen.

 

23     Kristillinen toiminta tulee olla peruste rahankeräykselle.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Kristillinen toiminta tulee mielestäni lähtökohtaisesti luokitella yleishaitalliseksi. Rahankeräystä on mielestäni paikallaan harjoittaa lähinnä yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yleisvahingollisilta, yleishaitallisilta toiminnanlajeilta rahankeräys voitaisiin ehkä kieltää.

 

24     Yle-verosta tulisi antaa osa sellaisille toimijoille, jotka tuottavat pelkästään kristillistä sisältöä television ja sähköisen median keinoin. Tästä hyvänä esimerkkinä TaivasTV7.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä.

Mitään verovaroja ei pidä käyttää ainakaan tuollaiseen.


25     Uskovien poliitikkojen pitäisi puhua avoimesti julkisuudessa uskostaan Jeesukseen ja sen merkityksestä.

Vastaukseni: Jokseenkin eri mieltä.

Valitettavasti näille uskovaisille poliitikoille heidän uskonsa merkitsee, että he yrittävät pakottaa uskontonsa oppeja muidenkin noudatettavaksi ja riesaksi, osallistumiensa maallisten päätösten ja lainsäädännön kautta. Siksi olen väittämästä kokonaisuutena noinkin eri mieltä. Sen sijaan siitä, että uskovaiset poliitikot jopa velvoitettaisiin paljastamaan (varoituskyltin tapaan) uskovaisuutensa äänestäjille, voisin olla hyvinkin samaa mieltä: kyllähän äänestäjien olisi hyvä saada tietää (ja aina jo ennen vaalejakin) kenen poliitikkojen (kuten uskovaisten) arvostelukyky on niin heikossa jamassa että he pohjaavat maallista toimintaansa Mielikuvitusolentoon ja tuhansia vuosia vanhoihin hupsutuksiin. Nykyään tupakka-askeihinkin painetaan varoitus, miksipä ei siis uskovaisen poliitikonkin kylkeen laitettaisi varoitustarra :)

 

 

Kim Sjöström

Liberaalisen puolueen ehdokas, Helsingin vaalipiiri, numero 269

 

Tähän kohtaan on hyvä muistuttaa mitä vastaan Uskonnonvapaus-vaalikoneeseen:

Uskonnonvapaus.fi