Pahaa kansalaistottelemattomuutta on patakonservatiivisen taantumuksellisen Antti Häkkäsen silmissä se, että kansanedustaja Touko Aalto ilmoitti kannattavansa kansalaistottelemattomuutta jossa eräs oli lentokoneessa huolestunut poliisisaattueessa pakkopalautettavan henkilön esimerkiksi mahdollisesta pakkolääkityksestä ja ehkä kiduttamisesta. Patakonservatiiveilla on taipumusta haluta että toisia ihmisiä saa kiduttaa ja lääkitä pakolla ilman vastuullista lääkäriä, jne. Sopii patakonservatiivin 'taudinkuvaan'.

Mutta patakonservatiivi taantumuksellinen Häkkänen on ihan itse tehnyt tottelemattomuutta lakia ja eduskunnan tahtoa vastaan, kun on itse tahallaan ja tietoisesti tehnyt vuonna 2017 tuomarinvalan uskonnollisena valana jumalansa ja evankeliuminsa kautta - vaikka se eduskunnan päättämä laki velvoittikin antamaan tuomarinvakuutuksen, maallisena, ja kieltäen sellaiset valasitoumukset jossa vannoja Häkkänen asetti 'jumalansa' lain maallisen lain yläpuolelle.

Ihan tulee tästä kansalaistottelemattomuuksien 'arvojärjestyksestä' mieleen että Antti Häkkänen olisi epärehellinen. Jok tapauksessa Häkkänen siis kannattaa pakkopalautuksia ja ihmisoikeuksien loukkaamisia.

Antti Häkkänen ja hänen oma jumalinen, evankeliuminen, valallinen vannomisen kansalaistottelemattomuutensa on siis Antti Häkkäsen, valeministerin, mielestä niinsanottua parempaa kansalaistottelemattomuutta kuin pakkopalautettavan ihmisen ihmisoikeuksien hyväksi toimivan kansalaistottelemattomuus.