Aiemminkin olen maininnut, miten huonoon suuntaan yliopisto on itse oman resurssienkäyttönsä vienyt. Nykyään jopa 40% palkkamenoista menee henkilöstön sellaiseen osaan joka ei tee opetusta eikä tutkimusta.

Luontainen poistumakin johtaa aivan vääränlaisiin tuloksiin. Nyt on leikkauspaineissa esimerkiksi Helsingin yliopistossa täysi täyttökielto päällä. Opetus- ja tutkimushenkilöstön kierto on paljon nopeampaa (ja monien osalta paljon prekaarimpaa) kuin byrokraattihenkilöstön. Luontainen poistuma on hidasta hallintobyrokraateissa ja paljon nopeampaa niiden suhteen jotka tekevät tutkimusta (usein määräaikaisina) tai tekevät opetustyötä (usein lähtiessä ylempiin vakansseihin ja myös ulkomaille) tai tekevät molempia. Ulkomaillehan ei kukaan suomalaisia byrokraatteja palkkaa, mutta opettajia ja tutkijoita kyllä silloin tällöin. Byrokraattihenkilöstö käytännössä istuu palkkalistan rasitteena kuin tatit.

Niinpä kun on täysi täyttökielto päällä, se opettajien ja tutkijoiden lukumäärä joka muuten vaihtuisi ja jonka vapautuville vakansseille ei nyt ketään saa palkata, on paljon suurempi kuin samaan aikaan vapautuva byrokraattihenkilöstön lukumäärä. Täyttökiellon tuloksena voimme piankin olla tilanteessa, jossa yliopistossa vaikkapa 70% palkkasummasta menee byrokraattien elättämiseen ja enää vain 30% palkatuista tekee yliopiston päähommia eli opetusta ja tutkimusta!

 

Olen sitä mieltä, että suunta on oikea vasta kun henkilöstöryhmien väliset osuudet ovat niinpäin, että vähintään 90% yliopiston palkatuista tekee opetusta ja/tai tutkimusta, ja korkeintaan 10% on hallintobyrokraatteja.

Sitä ei saa aikaan ilman että nykyisiä hallintobyrokraatteja (sitä joka osuus on nyt jopa 40%) irtisanotaan jonkinmoinen lukumäärä. Opetus- ja tutkimushenkilöstön täyttökiellon sijasta, sellaisia byrokraatti-tattien irtisanomisia pitää tehdä!

 

Kim Sjöström

Akateemiset Liberaalit ryn puheenjohtaja