Liberaalisen ideologian mukaan julkisen vallan ei tulisi toimia yrittäjänä, eikä julkisen vallan vääristää markkinataloutta antamalla privilegioita tai avustuksia yritystoiminnalle.

On havaittu kerta toisensa jälkeen, että julkisen vallan rahalliset tukiaiset yritystoiminnalle tuntuvat kohdentuvan korruption mukaisesti. Julkisen vallan kulloisetkin käyttäjät pyörittävät julkista rahaa niille yrityksille joita haluavat tukea ja tekevät sillä korruptiota. Kyseiset julkisen vallan käyttäjät ovat taipuvaisia poikkeamaan tukiaisvaroille asetetuista käyttötarkoituksista ja -rajauksista, kun saavat tuettua itselleen mieluista toimintaa, kavereidensa yrityksiä, jne.

Jos kuitenkin yritystoimintaa joissakin tilanteissa tuetaan julkisista varoista, tulee tietenkin pitäytyä kyseisten avustusvarojen käyttötarkoituksen rajoissa, eikä sallia avustusten mitään kohdentamista vallankäyttäjän omien mieltymysten tai tämän korruptiivisen tavoitteiden täyttämiseen.

Liberaalisen ideologian mukaan monenmoisten hankkeiden tulisi pärjätä yksityisiltä tahoilta tulevalla, vapaaehtoisella rahotuksella - yritykset ja tuotontavoittelijat eivät saisi pakottaa esimerkiksi veronmaksun muodossa tukijoikseen ihmisiä, jotka eivät sitä halua. Helsingissä surullisenkuuluisaksi muodostunut Guggenheim-hanke on juuri sellainen joka moneen kertaan on yrittänyt kupata itselleen veronmaksajien rahaa korruptiivisin keinoin ja jonka tulisi joko pärjätä yksityisellä, vapaaehtoisella rahalla tai sitten jäädä toteutumatta. Jos yksityisiä tahoja ei tarpeeksi kiinnosta Guggenheimin rahoittaminen, niin sitten on toteutunut se testi johon tuollaiset hankkeet tuleekin laittaa: hanke ei ole elinkelpoinen ja joutaa hävitä.

Oikeuskansleri Jonkka tiivistää eräitä Akateemiset Liberaalit ryn kannanottoja seuraavasti:

VapaavuorenGuggenheim.jpg

Leikkeenä osa Jonkan päätöksen tekstistä.

 

edellyttävät että rahoitetaan yksityisin vapaaehtoisin varoin, ei veronmaksajilta otetuilla tukiaisilla.