Aulis Pitkälä pitäisi heittää ulos Opetushallituksen pääjohtajan virastaViime aikoina Pitkälä on mennyt liian pitkälle kirkkoa ja uskontoa suosivissa tekosissaan. Pitkälä on räikeästi rikkonut julkisen viranomaisen velvollisuutena olevan neutraliteetin vakaumusten välillä.

Aulis Pitkälä on päästämässä syksyn seurakuntavaalit pidettäviksi veronmaksajien maksamissa kouluissa kouluaikana. Pitkälän alaisuudessa on Opetushallituksen tiedotteella ryhdytty tyrkyttämään Virsivisaa eikä Pitkälä ole edes sitä valvonut että esteellinen virkamies ei olisi päässyt väärinkäyttämään virkaa Opetushallituksessa virsivisa-yhdistyksen (eli pyhäkouluyhdistyksen) hyväksi.
Viimeisimmäksi Pitkälä on juuri kevätjuhlien aattona yllyttänyt kouluja pakottamaan lapsia suvivirteen, joka on laulettu rukous ja siten moni kokee sen uskonnonharjoittamiseksi, joka on monille vierasta ja suorastaan vastenmielistä.

Aulis Pitkälän pitkäaikaisin ja jatkuvin väärinteko on lisäksi se, että hän Opetushallituksen pääjohtajana on jatkanut ja jatkaa koko ajan lakiin perustumattomalla tavalla luvattomien henkilörekistereiden ylläpitämistä kouluissa siitä ketkä lapset osallistuvat kouluissa jumalanpalveluksiin ja ketkä eivät. Niille rekistereille ei ole minkäänlaista säädöspohjaa voimassa olevassa lainsäädännössä, vaan niitä pidetään koska Opetushallitus on virheellisesti ohjannut tekemään sellaiset rekisterit. Aulis Pitkälän ja Opetushallituksen menettely rikkoo räikeästi oikeusvaltioperiaatetta.

Opetushallituksen pääjohtajalle Aulis Pitkälälle pitää antaa potkut asemastaan.

 

 

Näin kirjoitin 30.5.2014.

 

Kim Sjöström

 

 

Lisäys:  Opetussuunnitelmien uudistamistyössä, nyt Opetushallitus yrittää Pitkälän alaisuudessa saada poistettua normitekstistä velvoitteen että peruskoulun kaikkien oppiaineiden opetuksen tulee pysyä uskonnollisesti tunnustuksettomana. Nykyään vielä on uskonnollisen tunnustuksettomuuden velvollisuus opetussuunnitelmanormien osana ja se siis vielä nykyään velvoittaa kouluja ja opettajia. Pitkälän johtamassa työssä pyritään nyt eroon tästä turvalausekkeesta, jotta kouluissa ei enää tarvitsisi noudattaa uskonnollista tunnustuksettomuutta.