Turvallisuuspolitiikassa tärkeintä olisi varautua ja varustautua puolustautumaan todellisen hyökkäyksen, miehityksenuhan, torjumiseksi.

Sen sijaan on mielestäni tällaiselta rajavaltiolta turhaa ja itselle vahingollista pullistelua osallistua tehottomiin pakotteisiin, etenkin pakotteisiin jotka haittaavat enemmän meitä kuin vihollisvaltiota. Jos asia kylmän inhorealistisesti sanotaan, niin on parempi ottaa ulkomaankaupan keinoin rahaa pois vihollisvaltiolta ja sitten käyttää ne rahat varustautumiseen kyseisen vihollisvaltion oikean hyökkäyksen torjumiseksi.

 

Nykyiset sodat käydään paljolti modernilla aseteknologialla. Siinä touhussa on haitallista panostaa omien sotilaiden käyttämiseen tykinruoaksi. Suomalaisia sotilaita ei saisi laittaa liikkeelle niin, että asevoimamme eivät käyttäisi mahdollisimman tehokasta teknologiaa.

 

Venäjän ja länsivaltojen välisessä sodassa, erittäin todennäköisesti länsivaltiot lopulta voittavat sen sodan. Lopulta. Välivaiheissa kyllä ennättää kertyä kärsimystä, etenkin kärsimyksiä niille jotka osuvat jäämään väliin.

Kun suursodan lopputulos on noin selvästi ennustettavissa, siksi on järkevää liittoutua tulevan voittajan kanssa. Eikä missään tapauksessa liittoutua tulevan häviäjän kanssa. Liittoutumista trulevan häviäjän kanssaa ei pidä tehdä, vaikka se jossakin välitilanteessa olisi väliaikaisesti voitolla. Eikä pidä ryhtyä tulevan häviäjän vasallivaltioksi - siinä häviää pikkuvaltio lopulta ihan varmasti. Nämä asiat tulisi pitää mielessä kristallinkirkkaina.

 

 

Vastauksiani tähän aihepiiriin liittyviin vaalikonekysymyksiin:

Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi. Minun vastaukseni tähän:  Lähes samaa mieltä. Perusteluni: Onhan tuo iso riski. Paras olisi saada Venäjä pysäytettyä ja hajotettua jo ennen kuin ennättävät lähteä uusille sotaretkille, Suomeenkin.

Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin. Minun vastaukseni tähän:  Eri mieltä. Perusteluni: Suotta tulisi paljastettua kortteja Venäjälle ylireagoimalla joutaviin testinomaisiin ilmatilaloukkauksiin. Puolustusresursseja pitää hankkia lisää, säästää nykyisiä, tehostaa niiden käytettävyyttä ja sitten iskeä niillä kun sillä on oikeaa vaikutusta Venäjän lyömiseksi ja Suomen puolustamiseksi. Aivan turhaa ja oikeastaan vahingollista on elämöidä vähämerkityksellisten ilmatilaloukkausten kohdalla. Erittäin vahingollista olisi upottaa niihin reagoimiseen puolustusresursseja.

Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista. Minun vastaukseni: Lähes samaa mieltä. Perusteluni: Ne pakotteet purevat enemmän Suomen elinkeinoelämään kuin Venäjään. Niiden takia vaan köyhdytään ja menetetään puolustusresursseja. Pitäisi saada tuloja Venäjältäkin ja ostaa niilläkin rahoilla lisää puolustuskalustoa Venäjää vastaan, ja nykyisiäkin puolustusresursseja pitää hoitaa tehokkaammin.

Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa. Minun vastaukseni: Melko eri mieltä. Perusteluni: Juuri Ruotsin sotilastoiminnasta ei näinä aikoina ole odotettavissa paljoakaan apua. Lienee lähinnä plasebo-tyyppistä puolustuksenhoitoa panostaa Ruotsi-yhteistyöhön. Nykyiset resurssit pitää käyttää paljon tehokkaammin kuin mitä olisi lisätty yhteistyö Ruotsin kanssa.

Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti. Minun vastaukseni: Melko samaa mieltä. Perusteluni: Tämä nykyinen maailmanpoliittinen tilanne. Nykyisiä määrärahoja on käytettävä tehokkaammin ja nähdäkseni lisääkin olisi nyt laitettava tehokkaaseen käyttöön.

NATO-liittoutuminen: Minun kannanottoni vaalikoneessa: Nykyinen maailmanpoliittinen tilanne. Venäjä olisi kukistettava ja hajotettava, ennen kuin se ehtii lähteä uusille valloitusretkille. Parempi olisi jos suomalaisten ei tarvitsisi käydä sotaa ollenkaan, vaan Venäjän hallinto kukistettaisiin jo nyt.

 

Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle. Minun vastaukseni: Samaa mieltä. Perusteluni: Nykyinen maailmanpoliittinen tilanne.