Vaikka Piraattipuolueen ehdokkaiden jakauma henkilökohtaisilta mielipiteiltään onkin paljon lohduttomampi (ja on valtakirkon tosiasiallista ylivaltaa pönkittävää laatua)

kuten seuraavista prosenteista näkyy:

Piraattipuuolueen 2015 eduskuntavaaliehdokkaista 78 antoi vastauksensa Uskonnonvapaus-vaalikoneessa katsomusainekysymykseen.Heidän vastauksensa (poislukien tyhjät vastaukset ja nykytilan säilyttäjä) jakautuvat valitettavasti seuraavasti:

   18% Nykyistä järjestelmää muutetaan niin, että myös ev. lut. oppilaat voivat päästä muuhun katsomusaineeseen.
    12% Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan.
    68% Siirrytään yhteiseen katsomusaineeseen.

Vain 12% Piraattipuolueen ehdokkaista noudatti heidän puolueensa oman ohjelman kantaa tähän asiaan, eli kaikki katsomusaineet lopetetaan.

Suuri enemmistö, 68%, piraattiehdokkaista on punavihermädättäjien kanssa samalla linjalla, pakottamassa kaikki lapset samaan yhteiseen katsomusaineeseen. Vaikka Piraattipuolue on puolueena ohjelmassaan ottanut kannan että yhteistä katsomusainettakaan ei pidä tulla. Punavihreät suosivat tätä toteutusta, sillä heissä pesii syvällä kollektivistinen henki ja stalinistisestakin taustavireestään tuleva hinku pakottaa kaikkia. Kovin moni Piraattipuolueen ehdokas mädättää oman puolueensakin ja mieluummin seuraa punavihreiden kollektivistisissa jalanjäljissä.

Ja aivan merkittävä osuus Piraattipuolueen ehdokkaista, noin 18%, ei edes ole suostuvaisia nykyisen uskonto-oppiaineen lopettamiseenkaan.

Kaiken kaikkiaan, lähes 90% Piraattipuolueen ehdokkaista on siinä mielessä loukkaus äänestäjien kuluttajansuojalle, että eivät halua tältä osin toteuttaa puolueensa ohjelmaa. He muistuttavat sitä jonkin vuosikymmenen takaista Vihreiden parlamentarista mädättäjäjoukkuetta, joka ilmoitti pyyhkivänsä takalistoonsa Vihreiden puoluekokouspäätöksen vaatia kirkon ja valtion eroa. Ja sitä Kokoomuksen johtoa Kataisen johdolla jotka ilmoittivat että eivät hyväksy Kokoomuksen puoluekokouksen pakkoruotsivastaista linjausta. Kun EDUSTAJAT päättävät estää puoluekokouksen eli laajan jäsenistön tahdon toteutumista ja pinttyvät jäsenistöä konservatiivisemmiksi....  Näin siis Piraattipuolueessa tällä kertaa.

 

Tällä bllogikirjoituksella hluan kuitenkin myönteisesti kannustaa ja kehua niitä noin 12% Piraattipuolueen eduskuntavaaliehdokkaista, jotka ryhdikkäästi ovat tässä asiassa toteuttamassa puolueensa ohjelmaa:

"Uskonto ja elämänkatsomustieto poistetaan kouluaineiden joukosta. Historiasta muodostetaan uusi aine ”historia ja kulttuurit”, jossa painotetaan historian lisäksi erilaisten nykykulttuurien tuntemusta. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon tuntimäärä ja oppisisältö jaetaan filosofian sekä historian ja kulttuurin kesken."

Vaikka heitä on vain 12% Piraattipuolueen haalimista eduskuntavaaliehdokkaista, silti he edustavat mahdollisuutta parempaan tulevaisuuteen. Piraattipuolueen pitää vaan vielä kehittyä, kehittyä niin että potkii riveistään ja ehdokkuuksista pois ne jotka jatkossakin pysyvät vanhoillisina ja valtakirkkoa suosivina.

 

Tämä kyllä osoittaa että Liberaalista puoluetta ja Liberaalisen puolueen ehdokkaita tarvitaan poliittisella kentällä. Liberaalisen puolueen ehdokkaat ajavat aina kirkkovallan eliminoimista. (Toisin kuin lusmujoukko 86% Piraateissa.)