Suomen Sukututkimusseuran näkemys:
http://suku.genealogia.fi/showthread.php?t=31186
 

Kim Sjöström:

Kirkko on innokkaasti roikkunut kiinni väestörekisterinpitoroolissa, haluaa seurakuntien leikkivän viranomaisia, on korottanut hintoja, on kieltäytynyt antamasta kirkonkirjoja maalliselle arkistolaitokselle, ja vaatii jatkuvasti valtiolta verovaroja tällaisen muka yhteiskunnallisen tehtävän hoitamiseen.
Jälleen kerran on osoittautunut että kirkko ja seurakunnat eivät kykene viranomaistehtäviä kunnollisesti hoitamaan, vaan mennen tullen rikkovat lakeja ja suorastaan perustuslakia. Uskonnollisilla tahoilla on yleensäkin jatkuvaa taipumusta rikkoa esimerkiksi perustuslaillisia oikeuksia jotka kuuluvat ihmisille.

Luterilaiset seurakunnat eivät suoriudu asiallisesti omimistaan väestörekisterihallinnon viranomaistehtävistä. Luterilaisilta seurakunnilta pitää ottaa väestörekisterit pois.