Teologeja valmistuu nykyään työttömiksi. Kortistoon tai koulutusta vastaamattomiin hommiin. Veronmaksajien eläteiksi.

Kutistuvan kirkon seurakunnilla on päällä paljon rekrytointikieltoa.

 

Kirkon vuotuiset tulot ovat jonkinasteisesti alamäessä. Kirkolla ei enää ole varaa laajentaa palkattua työvoimaansa, pikemminkin sitä tarvitsee supistaa.

Kirkostaeroamiset, mikä on hyvin terve ilmiö, verottavat kirkon tuloja jatkuvaa vauhtia. Kirkko yksinkertaisesti kutistuu, mikä on ihan hyvä asia.

Sen sijaan kirkon nykyisen työvoiman palkkasumma kasvaa koko ajan, sillä palkkoja korotetaan inflaatiotarkistuksin ja pitkään palvelleet kirkonmiehet saavat lisää ikälisiä. Kirkon kattamattomat eläkevastuut ovat mittavat ja niihin uppoaa kirkolta rahaa koko ajan. Kirkon muutkin menot ovat kasvusuunnassa.

Tulot eivät riitä kirkkokoneiston kasvattamiseen eikä välttämättä siihenkään, että eläköityvien tilale palkattaisiin uusia.

 

Niinpä kirkossa enimmäkseen työvoimana pyörii jo palkattuina olevat. Kutistuva kirkko, jonka rahavirta on kutistuva, yrittää tehdä hommansa sillä henkilöstöllä mitä nyt jo palkkalistoilla on. Rekrytointikiellot, koska kirkon on säästettävä. Uusille ei ole tilaa kun kutistivan kirkon työt jaetaan nykyisten kesken.

Siispä teologikoulutetuilla ei nykyään ole mitenkään hyvt työmarkkinat. Jäävät usein työttömiksi, sinnittelevät hanttihommilla.

 

Ne teologikoulutetut joiden uratähtäin on uskonnon opettaminen, ovat myös pidemmällä tähtäimellä jäämässä vaille työpaikkoja. Heille minä sanon, että seinällä on jo kirjoitus, mene tekel, että uskonnonopetus tulee muuttumaan tässä maallistuneessa maassa lähivuosikymmeninä, ja jättämään teologisesti koulutetut vakaviin ongelmiin. Jo nyt on selvää, että nk oman uskonnon opetus poistuu kouluista tavalla tai toisella. Maallisessa yhteiskunnassa voi aivan hyvin lopputulos olla, että jonkin vuosikymmenen kuluttua, uskonnoista ei verovaroin rahoitetuissa kouluissa opeteta ylipäänsäkään muuta kuin ilmiötietoutta joidenkin humanististen aineiden sisällön vähäisinä osasina (esim yhteiskuntaopin, filosofian, historian ja maantiedon sisällä; näihin aineisiin eivät teologikoulutetut tule sillä koulutuksella kelpaamaan opettajiksi).

 

Huvittavaa on ollut seurata, miten teologian alan jotkut kellokkaat ovat suunnitelmia, ammattiosaamisen tarveprofiileja, koulutusuudistushankkeita ja mainostusta tehdessään, yrittävät niin epätoivoisen näköisesti löytää nyky-yhteiskunnasta jotakin relevanttia tekemistä teologikoulutetuille. Ja huvittavaa nähdä, miten papillisen imelästi -mutta valheellisesti- nämä yrittävät aika ajoin uskotella että teologialla on tulevaisuus ammattina ja kehitystä.

Näiden pitäisi viimein tunnustaa realistisesti, että aika on ajanut teologiammatin ohitse, ihan niin kuin muutama vuosisata sitten toinen huuhaa eli astrologin homma, jäi menneisyydeksi.

 

Kun teologikoulutetuille ei ole kunnon työpaikkoja koulutustaan vastaaviin tehtäviin, on epäeettistä yliopiston kouluttaa teologeja. Epäeettistä pyörittää koulutusta josta tiedetään kortiston olevan seuraava sijaintipaikka. Epäeettistä saada nuoria ihmisiä käyttämään monta vuotta hyötyajastaan kelvottomaan koulutukseen eli teologiaan.

 

Teologikoulutus pitää lopettaa yliopistosta.

 

Kim Sjöström

Helsingin Yliopiston Vapaa-ajattelijayhdistyksen puheenjohtaja