Sakot sai tuottamuksellisesta palvelusvelvollisuuden rikkomisesta puolustusvoimien kapteeni, kun ei käsitellyt varusmiehen hakemusta riittävän nopeasti.

Helsingin hovioikeuden antaman tuomion mukaan kapteeni laiminlöi varusmiehen loma-anomuksen käsittelyn riittävän nopeasti toukokuussa 2011 ja syyllistyi siten tuottamukselliseen palvelusrikokseen. Sotku varusmiehen osallistumisesta isoisänsä hautajaisiin toi 15 päiväsakkoa Porin prikaatin komppaniapäällikölle. Sakkojen lisäksi kapteeni joutuu korvaamaan varusmiehen oikeudenkäyntikuluja yli 2 000 euroa.

Kapteeni oli soittanut varusmiehelle ja saanut tietää tämän olevan muistotilaisuudessa. Sitten alkoi kapteenin ilmeisen hysteerinen käytös. Hän oli vielä useaan otteeseen yhteydessä varusmieheen hautajaismenojen aikana ja käskytteli paluuajankohdasta monenmoista.

 

Liberaaliset haluavat että julkisella vallalla ei olisi enempää valtaa kuin välttämättä tarvitaan ja että valtaa tulee käyttää asiallisesti, tarkoitussidonnaisesti ja kohtuullisesti. Tulisi olla riittävät ja tehokkaat tehosteet sille että viranomaisten valta pysyy rajattuna. Tässä on nykyään vakavia puutteita: virkamiehiä ei useinkaan saa tehokkaaseen vastuuseen toisen ihmisen vahingoittamisesta, kelvottomallakaan vallankäytöllä. Nyt Helsingin hovioikeus on kuitenkin antanut hyvää mallia siitä että joskus viranomainenkin pystytään saamaan vastuuseen.